Ние сме регистрирани по Закона за защита на личните данни:

Регистрацията по Закона за защита на личните данни е задължителна за всички лица, които обработват лични данни. Ние имаме качеството администратор на лични данни и като такива сме регистрирани в КЗЛД. Ние събираме лични данни, които са нужни за изпълнение на предоставените от нас услуги. Ние подхождаме сериозно към защитата на вашата поверителна информация при обработката на Вашите лични данни.

За какво използваме личните Ви данни:

Ние използваме тези данни съгласно действащото законодателство, отнасящо се до поверителността. Вашите лични данни няма да бъдат обявявани публично преди вписването им в Търговския регистър. След вписването на Вашето ООД или ЕООД, някои от личните данни ще станат публични и всяко лице би могло да се сдобие с тях. В случай, че желаете, Вие може да заявите пред нас Вашите лични данни да бъдат видими в Търговския регистър само след предварителна идентификация.

Проверка и контрол върху Вашите лични данни:

Във всеки един момент, Вие имате възможност да отправите към нас запитване в писмена форма относно това Ваши кои лични данни обработваме и съхраняваме. За целта, може да ползвате формата за контакт. В отговор на Вашето запитване ние ще Ви предоставим търсената информация своевременно. В случай, че желаете, ние ще извършим и желаната от Вас корекция, касаеща Вашите лични данни.

Защита на личните данни:

Ние използваме различни организационни и технически методи с цел защита на Вашите лични данни от злоупотреба, повреждане, загуба или нерегламентиран достъп. В случай, че регистрацията ни по закона за защита на личните данни бъде отменена или преустановена, ние се задължаваме да отразим това своевременно на видно място в сайта.