АДРЕС:

Гр. София, ПК 1111, кв. "Гео Милев", ул. "Николай Коперник" № 27-29, офис № 8 - на 30 м. от Агенция по вписвания в гр. София;
Офисът се намира над клон на "Пощенска банка"; Карта /кликнете върху картинката/

/кликнете върху картинката/

________________________________________________________________________________________________________________

КОНТАКТИ:

Телефони: +359 887 397 106

Е-mail: 

________________________________________________________________________________________________________________

Работно време за регистрация на фирми : от Понеделник - Петък от 09:00 ч. до 20:00 ч. Събота: от 12:00 до 14:00 ч. Задължително си запазете час преди да посетите офиса, за да не чакате.