За регистрация на ООД и ЕООД на български лица:

Цена за регистрация на ООД: 209 лв. (цената включва държавна такса, нотариална такса, банкови такси и възнаграждение за услугата);

Цена за регистрация на ЕООД: 209 лв. (цената включва държавна такса, нотариална такса, банкови такси и възнаграждение за услугата);

_______________________________________________________________________________________________________________________

За регистрация на ООД и ЕООД на чуждестранни лица:

Цена за регистрация на ООД: 540 лв. (посочената цена включва държавна такса, нотариална такса, банкови такси и възнаграждение за услугата. Цената включва и превод на всички документи на английски език. В случай, че се налага назначаване на преводач или превод на документите на друг език - доплащането е според езика);

Цена за регистрация на ЕООД: 540 лв. (посочената цена включва държавна такса, нотариална такса, банкови такси и възнаграждение за услугата. Цената включва и превод на всички документи на английски език. В случай, че се налага назначаване на преводач или превод на документите на друг език - доплащането е според езика);

_________________________________________________________________________________________________________________________

Горепосочените цени са за дружества с по един управител. За регистрация на ООД или ЕООД с повече от един управител, следва да се заплати нотариална такса в размер на 6 лв. за всеки един следващ управител.

Горепосочените цени не включват Удостоверение за Актуално състояние. Обикновено цената му е 7 лв.